JEZUS ZMARTYWCHWSTAŁY - figura o wys. 63 cm - 61913

Figura Jezusa Zmartwychwstałego o wysokości 63 cm, wykonana z żywicy epoksydowej, ręcznie malowana.

Figura Jezusa Zmartwychwstałego o wysokości 63 cm, wykonana z żywicy epoksydowej, ręcznie malowana.

https://www.sklepzdewocjonaliami.pl/figura-chrystusa-zmartwychwstalego/2021-CHRYSTUS-ZMARTWYCHWSTALY-figura-63-cm-226E-61913-61913.html

61913