JEZUS ZMARTYWCHWSTAŁY - figura o wys. 110 cm - 7910

Figura Jezusa Zmartwychwstałego o wysokości 110 cm, wykonana z żywicy epoksydowej, ręcznie malowana.

Figura Jezusa Zmartwychwstałego o wysokości 110 cm, wykonana z żywicy epoksydowej, ręcznie malowana.

https://www.sklepzdewocjonaliami.pl/figura-chrystusa-zmartwychwstalego/2025-CHRYSTUS-ZMARTWYCHWSTALY-figura-110-cm-222KE-7910-7910.html

7910