JEZUS ZMARTYWCHWSTAŁY - figura o wys. 200 cm - 0458

Figura Jezusa Zmartwychwstałego o wysokości 200 cm, wykonana z żywicy epoksydowej, ręcznie malowana.

Figura Jezusa Zmartwychwstałego o wysokości 200 cm, wykonana z żywicy epoksydowej, ręcznie malowana.

https://www.sklepzdewocjonaliami.pl/figura-chrystusa-zmartwychwstalego/2027-CHRYSTUS-ZMARTWYCHWSTALY-figura-200-cm-220BZWS-0458-0458.html

0458