JEZUS ZMARTYWCHWSTAŁY - figura o wys. 65 cm - 77712

Figura Jezusa Zmartwychwstałego o wysokości 65 cm, wykonana z żywicy epoksydowej, ręcznie malowana.

Figura Jezusa Zmartwychwstałego o wysokości 65 cm, wykonana z żywicy epoksydowej, ręcznie malowana.

https://www.sklepzdewocjonaliami.pl/figura-chrystusa-zmartwychwstalego/16934-CHRYSTUS-ZMARTWYCHWSTALY-figura-65-cm-225E-77712-77712.html

77712