JEZUS ZMARTYWCHWSTAŁY - figura o wys. 55 cm - 77714

Figura Jezusa Zmartwychwstałego o wysokości 55 cm, wykonana z żywicy epoksydowej, ręcznie malowana.

Figura Jezusa Zmartwychwstałego o wysokości 55 cm, wykonana z żywicy epoksydowej, ręcznie malowana.

https://www.sklepzdewocjonaliami.pl/figura-chrystusa-zmartwychwstalego/16935-CHRYSTUS-ZMARTWYCHWSTALY-figura-55-cm-227K-77714-77714.html

77714