JEZUS ZMARTYWCHWSTAŁY - figura o wys. 40 cm - 77715

Figura Jezusa Zmartwychwstałego o wysokości 40 cm, wykonana z żywicy epoksydowej, ręcznie malowana.

Figura Jezusa Zmartwychwstałego o wysokości 40 cm, wykonana z żywicy epoksydowej, ręcznie malowana.

https://www.sklepzdewocjonaliami.pl/figury-sakralne/16936-CHRYSTUS-ZMARTWYCHWSTALY-figura-40-cm-228E-77715-77715.html

77715