JEZUS ZMARTYWCHWSTAŁY - figura o wys. 110 cm - 77720

Figura Jezusa Zmartwychwstałego o wysokości 110 cm, wykonana z żywicy epoksydowej, ręcznie malowana.

Figura Jezusa Zmartwychwstałego o wysokości 110 cm, wykonana z żywicy epoksydowej, ręcznie malowana.

https://www.sklepzdewocjonaliami.pl/figura-chrystusa-zmartwychwstalego/18427-CHRYSTUS-ZMARTWYCHWSTALY-figura-110-cm-222E-77720-77720.html

77720