NA AMBONKĘ - TOM 3 - okres do stycznia do czerwca - 86630

Pomoc duszpasterska do wykorzystania w miejscu przewodniczenia lub przy ambonce. Tom III przeznaczony jest na dni wspomnień, świąt i uroczystości w okresie od stycznia do czerwca włącznie.

Pomoc duszpasterska do wykorzystania w miejscu przewodniczenia lub przy ambonce.

Tom III przeznaczony jest na dni wspomnień, świąt i uroczystości w okresie od stycznia do czerwca włącznie i zawiera:
- obrzędy wstępne
- antyfony na wejście
- krótkie rozważanie do Ewangelii na dany dzień
- propozycje modlitwy wiernych
- kolekty
- modlitwy po Komunii
- Obrzędy zakończenia (uroczyste błogosławieństwa, modlitwy nad ludem).

ISBN 978-83-7014-856-0
Format: B5
Liczba stron: 376
Oprawa: twarda

https://www.sklepzdewocjonaliami.pl/inne-ksiegi-liturgiczne/20668-NA-AMBONKE-TOM-3-okres-do-stycznia-do-czerwca-86630.html

86630